Kantor Feniks Wrocław header image

Kantor Feniks Wrocław

≡ Menu

Jakie Funty akceptowane są w Anglii

Funt Szterling funkcjonuje w obiegu w Wielkiej Brytanii oraz na obszarach gospodarczych podległych brytyjskiej Królowej. Funt w oficjalnym obiegu denominowany jest jako Funt Szterling i oznacza się go symbolem GBP. Jeden Funt to ekwiwalent 100 pensów.

funt-akceptowany-na-wyspach-brytyjskichW większości krajów prawo do emitowania pieniądza ma tylko jeden główny bank zwany bankiem centralnym. Jednak w Wielkiej Brytanii oprócz banku centralnego o nazwie Bank of England prawo do emisji pieniędzy mają rządy lokalnych jurysdykcji oraz lokalne banki działające w tych jurysdykcjach. Podobne systemy emisji pieniędzy funkcjonują w HongKongu i Macao, gdzie dwa lub trzy banki emitują swoje banknoty powiązane z jurysdykcjami rządowymi do jakich należą.

Trzeba podkreślić, że Funty Szterlingi wyemitowane przez centralny Bank of England są akceptowane jako legalny środek płatniczy na całym obszarze Wielkiej Brytanii oraz w każdej zamorskiej jurysdykcji Wielkiej Brytanii. Na przykłąd na Gibraltarze umieszcza się zazwyczaj koło siebie dwa bankomaty. Jeden wydaje Funta z Bank of England, a z drugiego Bankomatu można pobrać funty wyemitowane przez bank Gibraltaru. Wszystkie lokalne Funty mają przelicznik jeden do jednego w relacji do Funta Szterlinga wyemitowanego przez centralny Bank of England.

waluty-brytyjskiego-terytorium-zamorskiego-mapa

Ponieważ na całym obszarze Wielkiej Brytanii jako legalny środek płatniczy funkcjonuje kilka odmian Funta Szterlinga, najpierw trzeba zrozumieć czym jest legalny środek płatniczy w myśli brytyjskiego prawa. Tym legalnym środkiem płatniczym jest Funt Szterling emitowany przez bank centralny i zaakceptowany przez prawo jako legalny środek wymiany dóbr i usług na określonym obszarze. Oznacza to, że w Anglii oraz Walii legalnym środkiem płatniczym jest Funt Szterling emitowany tylko i wyłącznie przez centralny bank Anglii zwany Bank of England. Jednak na obszarze wielkiej brytanii krążą miliardy funtów, które nie są legalnymi środkami płatniczymi, co nie oznacza oczywiście, że są to nieważne lub fałszywe pieniądze. Są to po prostu funty wyemitowane przez lokalne banki kilku niezależnych jurysdykcji wchodzących w obszar Wielkiej Brytanii. Są to tak zwane legalne pieniądze, ale nie każdy obywatel lub firma ma obowiązek ich akceptowania na obszarze Wielkiej Brytanii. Co ważne te lokalne Funty mają pełne pokrycie jeden do jednego w Funtach wyemitowanych przez centralny Bank of England. Do tych legalnych pieniędzy zalicza się Funty wyemitowane przez prywatne banki z jurysdykcji Jersey, Guernsey oraz Manx. Funty z tych jurysdykcji są legalnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie na obszarze tych jurysdykcji. Istnieją też funty wyemitowane przez banki Szkocji i Północnej Irlandii, które nie posiadają statusu legalnego środka płatniczego, ale można nimi dokonywać legalnie transakcji na obszarach gospodarczych, które je wyemitowały, czyli Szkocji i Północnej Irlandii.

Jaka jest wartość Funta Szkocji, Północnej Irlandii, Jersey, Guernsey lub Manx?

Wartość na obszarze Wielkiej Brytanii Funta wyemitowanego przez Szkocję, Północną Irlandię, Jersey, Guernsey oraz Manx wynosi dokładnie tyle samo co wartość Funta wyemitowanego przez centralny Bank of England. Jednak trzeba pamiętać, że pieniądze te są tylko i wyłącznie legalnymi pieniędzmi na obszarze Wielkiej Brytanii i tylko tam mogą ale nie muszą być akceptowane w transakcjach handlowych. Wszędzie poza granicami Wielkiej Brytanii te lokalne funty wyemitowane przez Szkocję, Północną Irlandię, Jersey, Guernsey lub Manx nie mają prawa być używane do transakcji handlowych.

Co to oznacza w praktyce?

Najpierw popatrzmy na przypadek transakcji na obszarze Wielkiej Brytanii. Jeżeli Firma A jest winna Firmie B 1000 Funtów Sterlingów i Firma A chce zapłacić tę należność, ale do transakcji chce użyć Funtów wyemitowanych przez bank Północnej Irlandii, to Firma B MOŻE, ale Nie musi odmówić Firmie A dokonania płatności w tym lokalnym Funcie. Natomiast jeżeli Firma A będzie chciała zapłacić tę należność w Funtach Sterlingach wyemitowanych przez centralny Bank of England, to Firma B MUSI przyjąć tę płatność i uznać dług jako legalnie zapłacony, nawet jeżeli Firma B chciałaby zapłaty w jakimś lokalnym funcie, to nie może odmówić.

W rzeczywistości każdy sklep, poczta lub bank działający w danej jurysdykcji będzie akceptować lokalnego Funta wyemitowanego przez bank tej jurysdykcji. Duża część firm poza tą jurysdykcją na obszarze Wielkiej Brytanii też będzie akceptować takiego lokalnego funta, ale może się zdarzyć, że któryś kasjer lub sklepikarz powie, że nie przyjmie takiego banknotu i ma do tego pełne prawo.

Poza obszarem Wielkiej Brytanii w handlu akceptuje się tylko i wyłącznie Funty Szterlingi wyemitowane przez centralny Bank of England. Firmy oraz Banki innych funtów nie przyjmują, ponieważ, aby dokonać ich legalnej wymiany musieliby udać się do Wielkiej Brytanii. Oczywiście są kantory, które skupują te lokalne Funty Bank of Scotland lub inne z lokalnej jurysdykcji, ale kupują je po znacznie niższych kursach niż wszystkim znane Funty Szterlingi Wyemitowane przez Bank od England.

Gdzie akceptują jakie Funty?

 • Na obszarze całej Wielkiej Brytanii, a w szczególności w Anglii i Walii akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England. Funty występują w nominałach 5 GBP, 10 GBP, 20 GBP, 50 GBP.

5-funtow-GBP-bank-of-england

10-funtow-GBP-bank-of-england

20-funtow-GBP-bank-of-england

50-funtow-GBP-bank-of-england

 • Na obszarze Szkocji akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, Bank of Scotland, Clydesdale Bank. Najnowsza seria Funtów wyemitowanych przez Bank of Scotland nosi nazwę Bridges Series, natomiast starsza seria nazywa się Tercentenary Series.

funty-z-Bank-of-Scotland-seria-Bridges

funty-z-Bank-of-Scotland-seria-Tercentenary

5-funtow-GBP-ClydesdaleBank

 • Na obszarze Północnej Irlandii akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, Bank od Ireland, First Trust Bank, Danske Bank, Ulster Bank.

5-funtow-GBP-Bank_of_Ireland

10-funtow-GBP-DanskeBank

20-funtow-GBP-Ulster-Bank

100-funtow-GBP-Bank_FirstTrust

funty-Irlandia-Danske-Bank

 • Na obszarze The Isle of Man akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, Isle of Man Government
 • Na obszarze Bailiwick of Jersey akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, States of Jersey.
 • Na obszarze Bailiwick of Guernsey akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, States of Guernsey.
 • Na obszarze Gibraltaru akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, Government of Gibraltar.
 • Na obszarze Saint Helena akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, Government of Saint Helena.
 • Na obszarze Falkland Island akceptuje się Funty wyemitowane przez centralny Bank of England, Government of the Falkland Island.

W całej Wielkiej Brytanii w obiegu mogą jeszcze występować funty wycofane już z obiegu. Lokalni sprzedawcy mogą często nadużywać nieznajomości banknotów przez turystów i mogą skłaniać się ku wydawaniu reszty w nieważnych już banknotach. Poniższa lista przedstawia Funty wycofane z obiegu.

stare-wycofane-z-obiegu-1-funt-GBP-bank-of-england

stare-wycofane-z-obiegu-1-funt-GBP-bank-of-england-2

stare-wycofane-z-obiegu-1-funt-GBP-bank-of-england-23

stare-wycofane-z-obiegu-1-funt-GBP-bank-of-england-234

stare-wycofane-z-obiegu-5-funtow-GBP-bank-of-england

stare-wycofane-z-obiegu-5-funtow-GBP-bank-of-england-2

stare-wycofane-z-obiegu-5-funtow-GBP-bank-of-england-23

stare-wycofane-z-obiegu-5-funtow-GBP-bank-of-england-234

stare-wycofane-z-obiegu-10-funtow-GBP-bank-of-england

stare-wycofane-z-obiegu-10-funtow-GBP-bank-of-england-2

stare-wycofane-z-obiegu-10-funtow-GBP-bank-of-england-23

stare-wycofane-z-obiegu-20-funtow-GBP-bank-of-england

stare-wycofane-z-obiegu-20-funtow-GBP-bank-of-england-2

stare-wycofane-z-obiegu-20-funtow-GBP-bank-of-england-23

stare-wycofane-z-obiegu-50-funtow-GBP-bank-of-england

stare-wycofane-z-obiegu-50-funtow-GBP-bank-of-england-2

Wpisz się na Darmowy Biuletyn Walutowy i Uzyskaj Dostęp do Jeszcze Lepszych Kursów Wymiany Walut niż w tabeli powyżej.
Tagi do treści strony:

  Funty Brytyjskie W Obiegufunty szkockiefunt szkockifunty w obiegufunty wycofane z obiegu 2018nominały funtów brytyjskichfunt brytyjski banknoty w obieguw ktorej Irlandi sa funty

0 comments… add one