Kantor Feniks Wrocław header image

Kantor Feniks Wrocław

≡ Menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KantorFeniks.pl

1. W celu korzystania z serwisu prosimy w niektórych przypadkach o podanie danych. Podanie danych w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997.

2. Operator działa zgodnie z zasadą ZAKAZ SPAMU i szanuje prawo Użytkowników do prywatności. W czasie korzystania z serwisów należących do Operatora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. W przypadku płatności za pomocą elektronicznego systemu obsługi płatności, tylko system firmy obsługującej płatności internetowe zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze firmy obsługującej płatności internetowe znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

3. Operator ma prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, życzenia, komentarze osobiste itp.).

4. Korzystanie z serwisu wymaga zaakceptowania plików Cookies przez Użytkownika. Pliki Cookies to tak zwane „ciasteczka” (cookies), czyli pliki z informacjami konfiguracyjnymi, ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików. Cookies są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu. Cookies mogą być również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych.

5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ma także prawo do żądania ich usunięcia z bazy danych i dalszego przechowywania przez Operatora.

6. Żądanie Użytkownika usunięcia przez Operatora Danych Użytkownika powoduje usunięcie tych Danych z Bazy Danych oraz likwidację konta Użytkownika.

7. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jednak wprowadzane zmiany nie mogą wiązać się z udostępnianiem podmiotom trzecim informacji personalnych i adresowych Użytkowników.

8. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.

0 comments… add one